משה מאירוביץ' ב'מאורית' - חנות המנורות שלו (תל אביב, יוני 09)  
2 Comments