לבנה ויעקב יהודה, קונדיטוריה אלברט (תל אביב, מאי 10)  
3 Comments