אתי ואלישע כהן ב'שיער', חנות הפאות שלהם (תל אביב, דצמ' 09)  
תגובה אחת