סטודנטים במחלקה לעיצוב תעשייתי בבצלאל (ירושלים, יוני 10)  
תגובה אחת